Fuglefjellet

Ekaillen flyr lavt over Vargsundet i kveld. Han vokte nok ea som bygge rede nede ved vannkanten på fuglefjell. En gjeng ekailla har allerede samla sæ uti fjordgapet klar te å reis længer ut te havs. For i rugeperioden må ea klar sæ sjøl.

Den lille holmen bade i morradisen og toppen av fuglefjell speiler seg i soloppgangen når æ og mamma sætt oss i spissbåten og ror utover for å sanke egg og mykt ederdun som´a Mari ska få i dyna si.

Æ har på de nystrikka vottan som Agnethe laga te mæ i går, og e go og varm i pesken som æ arva ætter´n onkel Hans. Firkantlua mi e fylt med ederdun som vi sanka på Fuglefjell i fjor.

Æ kikke utover horisonten ætter båten te han pappa. Men æ kan ikke se den i dag heller.

Bakgrunn for prosjektet:

Fuglefjellet er en barneforestilling om ærfuglen. Ærfuglen, eller ea og ekaillen som den ofte blir kalt langs kysten, har vært en av Norges viktigste og tidligere vanligste fuglearter med lang historie langs hele norskekysten, spesielt nordover fra Trøndelag. Ea blir tam i rugeperioden og ruger gjerne nært mennesker eller ute på øyer for å få beskyttelse fra menneskene mot andre rovdyr som ørn, oter og mink. Kanskje er det derfor den har blitt så kjær blant folk i kystområdene.

Blant sjøsamer har ea hatt en viktig rolle både som kulturbærer og som kilde til ederdun, egg og kjøtt.

De siste årene har bestanden av ærfugl gått kraftig ned. Det samme gjelder for mange andre fuglearter langs kysten av Norge. Årsakene til dette er mange. Tråler-fisket som har redusert sildebestanden vesentlig kan være en av disse. Oljesøl en annen. Temperaturendringer i havet har endret vegetasjonen og livet i havet, noe som kan ha redusert tilgangen på blåskjell og annen mat for sjøfugl.

I tidligere tider var også fiskeslo fra små fiskebåter som gjorde opp fisken ute til havs en viktig matkilde for sjøfugl. Men nå gjøres fisken opp i lukkede mottak og avfallet brennes i offentlige søppelmottak. 

Også er det plast da. Plast og søppel som ser ut som fristende små godbiter inne mellom fjæresteinene og som fyller sultne fuglemager uten å mette. Til og med reirene bygger fuglene av plast og gamle garnrester.

Om forestillingen:

«Fuglefjellet» er en interaktiv danseforestilling, med sang, joik, musikk, tekst, dukker og fortelling, som utvikles i samarbeid mellom scenekunstner Stina Rávdná Lorås fra Draug Produksjoner og dansekunstner Tonje Sannes.

Fortellingen handler om en sjøsamisk gutt og hans fraværende far og deres liv ved kysten, samt om forholdet dem i mellom. Relasjonen mellom far og sønn speiler relasjonen mellom ekaillen og fugleungen som også tilbringer den første tiden av livet sitt kun med moren ea, mens ekaillen er ute på havet med de andre hannene.

Gjennom forestillingen ønsker vi å formidle litt av den sjøsamiske kulturen, forholdet mellom far og sønn, og viktigheten av å ta vare på naturen for fuglenes skyld. Dette uten å komme med dommedagsprofetier angående klima og miljø-problematikk. Men med fokus på relasjon og evne og vilje til endring.

Vi ønsker også å knytte til oss ytterligere to kunstnere; En dyktig scenograf, med forståelse for samisk kultur, som vil gjøre en taktil scenografi der barna kan bevege seg i rommet og kjenne på og ta del i den verdenen som vi skaper.  Samt en dukkemaker som vil lage dukker til rollene som ærfugl i forestillingen. Dukkene vil føres av Sannes og Lorås. Det kan også være aktuelt å ta kurs i dukkemaking i stedet for å hyre en ekstern dukkemaker.

Ulikt andre prosjekter av Draug Produksjoner ønsker vi denne gangen å lage mye av musikken selv. Stina Rávdná Lorås har drevet som hobbymusiker i en årrekke, og har kompetanse både på piano, gitar, cello, fiolin og sang/joik. Hun har også studert joik på Nord Universitet. I dette prosjektet vil vi prøve å benytte noe av denne kunnskapen til å skape noe eget, selv om det kan bli aktuelt å søke bistand fra noen med mer teknisk kompetanse på musikk underveis. Slik sett blir dette prosjektet et springbrett for Lorås til å utforske muligheten til å i større grad bruke egen musikk i egne produksjoner.

Draug Produksjoner ønsker gjennom dette prosjektet og finne nye samarbeidspartnere utenfor sitt eksisterende nettverk. Når prosjektet er igangsatt ønsker vi derfor å lyse ut disse prosjektstillingene for å se om vi kan finne en scenograf og en dukkemaker som kan fylle funksjonen både i dette prosjektet og i senere produksjoner som gjennomføres. Hovedhensikten med dette er å undersøke nye måter og lage forestillinger på, som skiller seg fra det vi har gjort til nå, med et ønske om å heve spesielt den scenografiske standarden på prosjektene.

Fokuset på små barn og det taktile uttrykket er også nytt fra Draug Produksjoner sin side.

Draug Produksjoner har gjennom sine siste produksjoner vært opptatt av å finne tilbake til noe genuint samisk i sin uttrykksform. Arbeidet med Fuglefjellet vil fortsette denne undersøkende prosessen. Det vil være spesielt interessant å utforske den samiske kulturens kommunikasjon i forhold til barn.

Draug Produksjoner har som mål fremover å gjøre en større barneproduksjon hvert år, som kan spilles over tid og skaffe en større kundemasse blant barn i Tronheim og på Sørlandet.

Pr i dag er vi helt i oppstartsfasen på Fuglefjellet, og vil bruke tiden fremover på å finne de riktige samarbeidspartnerne. Vi tror ikke det blir utfordrende å finne premierested, men vil heller bruke tid på å finne arenaer/festivaler/utendørs områder der dette prosjektet kommer til sin rett, heller enn å  tvinge det inn i en forutbestemt ramme på en eller annen etablert scene.

Arenaer som Munkholmen, Festningen, Korsvika eller Marinen i Trondheim, eller Gimle Gård, Hunsfoss eller Odderøya på Sørlandet er aktuelle områder vi har oppe til vurdering som aktuelle områder for forestilling.  

Utendørs produksjoner med mat og/eller lavvu er i ferd med å bli et slags varemerke for Draug Produksjoner, og vi heller mot at dette også på noen måte vil gjøre seg gjeldende for Fuglefjellet.

Julie Haugum vil være produsent for prosjektet og bistå med søknadsarbeid, regnskap og praktisk tilrettelegging spesielt i innspurten.

Forestillingen er tenkt å ha barn fra 2-5 år som målgruppe og vil tilrettelegges for barnehage-turne.