Haugtussa

Haugtussa er et prosjekt som forsøker å tilpasse seg situasjonen under Corona-lockdown.

Løst basert på diktet «Haugtussa» av Arne Garborg, vil vi iscenesette en vandring i Bymarka i Trondheim. 

Under vandringen vil publikum følge en sti hvor de får oppleve lyder/tekst/musikk fra høyttalere plassert rundt i terrenget langsmed stien. Enkelte steder vil det være dansere som opptrer i god avstand fra stien og med god avstand fra hverandre. Det vil også være musikere som synger/spiller deler av Haugtussa hver for seg. Vi budsjetterer her med innleie av to profesjonelle musikere. I tillegg søker vi samarbeid med eksisterende musikkinstitusjoner og unge musikere i Trondheim. Både Edward Grieg og Kjetil Bjørnstad har skrevet musikk til Haugtussa. Det er trolig Griegs komposisjoner som vil bli bakteppe for denne vandringen. 

Langsmed hele stien vil det være scenografiske elementer som knytter det hele sammen, og skaper en helhet mellom scenografi og kostyme. 

Lorås vil være produsent, kunstnerisk leder og koreograf for prosjektet. All koordinering og koreografi vil foregå via internett. Medvirkende kunstnere vil rekrutteres i det profesjonelle kunstmiljøet i Trondheim.

Lorås har tidligere regissert en liknende vandring gjennom Sørlandet Kunstmuseum, i prosjektet «Pictures – Flukt» i 2016. 

Danserne vil befinne seg på to ulike områder langsmed stien og representere den trolske stemningen som Haugtussa skildrer. 

Fra høytalere langsmed stien vil det komme stemmer og musikk. Dette kan være både resitasjon av diktet eller bare stemmer eller lyd som er med å skape stemning. Musikken vil settes sammen av egne og andres verk og produseres av Stina Rávdná Lorås. Lorås har nylig mottatt diversestipend fra sametinget blant annet for å produsere egen musikk/lyd.

For å unngå at publikum skal bevege seg for tett langs stien, vil det på forhånd selges billetter der hver enkelt billett gjelder for én publikummer/familie og angir et konkret starttidspunkt for vandringen. Det vil være fem minutters mellomrom mellom hver publikummer/familie. En coronavakt vil stå ved startstedet og informere publikum og påse at tilstrekkelig avstand overholdes. Forestillingen vil pågå over tre timer tre ettermiddager på rad, med en pause midt i de tre timene for utøvernes skyld.  Hvert kunstnerisk innslag pågår kontinuerlig og har ingen begynnelse eller slutt, slik at man behøver ikke bli stående for å se noe ferdig. 

Utrykket vil ha som formål å være inkluderende og vakkert. Det vil være fundamentert i norsk kulturhistorie og søke å skape en opplevelse av fellesskap som for mange er sårt tiltrengt i disse Corona-tider.

Vi vil med dette prosjektet å gjøre det mulig og oppleve kunst i vår nå veldig lukkede og isolerte hverdag. Vi ønsker å skape en opplevelse av tilhørighet og fellesskap som kan minne oss på at vi har hverandre selv om vi nå er adskilt i en lengre periode. I tillegg ønsker vi å tilføre litt håp og glede i en hverdag som for mange har blitt tung og vanskelig. 

Forestillingen vil passe for alle aldre og først og fremst være en familieforestilling.