Envegsbillett

Envegsbillett

Envegsbillett er en forestilling om rus som ble satt opp to ganger i samarbeid med en rusmisbruker og en dramaklasse fra Vågsbygd Videregående skole.
Skjermbilde 2015-05-11 kl. 20.57.21Envegsbillett er en teaterforestilling som handler om å leve med rus. I forestillingen møter du en virkelig person, min barndomsvenn «Sigurd». Du får høre om livet hans, hvem han er og hvem han har vært, fortalt gjennom noen av de menneskene som elsker ham. Autentisk film og lydopptak fra intervjuer av «Sigurd» er en del av forestillingen.

Forestillingen er laget i samarbeid med 1 klasse drama 2014/2015 ved Vågsbygd Videregående Skole. Den har elever i videregående skole som målgruppe.

Forestillingen vises på UiA´s black-box 13 august 2015 klokka 13.00 under oppstartsfestivalen.

«Envegsbillett» ble laget som eksamensbesvarelse i faget KF-401 Kunstfagformidling.

Filmklipp fra forestillingen: Sigurd som barn

 

Høsten 2015 ble Envegsbillett satt opp på nytt med med de samme elevene, som nå gikk andre klasse drama, som skuespillere. Bakgrunnsmaterialet var det samme som første gang, men denne gangen var elvene skuespillere og vi hadde dermed også mange flere roller. Elevene fikk selv utarbeide de fleste scenene ut i fra teknikker innenfor fysisk teater som de hadde lært av meg.  Forestillingen ble laget i løpet av fire utrolig hektiske uker, elevene gjorde en formidabel innsats, sto på, var superkreative, og imponerte meg rett og slett stort! For en utrolig flott gjeng! De evnet å formidle budskapet på en kreativ og meningsfull måte.

Forestillingen ble spilt ved to anledninger i aulaen på Vågsbygd Videregående Skole, oktober 2015.