Assignments

Prosjekter:
Mars 2022.    Spør gresset – det vet.
Coastal first nations dance festival, Vancouver.
Jan 20 –           Sinte gamle samedamer, Urpremiere mars 2022, Multiplie dansefestival
Jun 2021.       Spør gresset – det vet. Stamsund internasjonale teaterfestival 
Jun20-aug20 Fuglefjell. Barneforestilling, Kristiansand, Søgne, Trondheim
jan 20.            Sarahkkas tears. Trh. international school.
Jan 20.            Da sola ble borte. Trh international school.
Sept 19.           Spør gresset – det vet. En stedsspesifikk forestilling om samisk identitet og tilhørighet. Utendørs, Kargenes, Kvalsund.
feb-mars 19. Arv. Turne Trondheim, Kristiansand, Oslo.
9 feb 19           Draug. Pop-up Gilde. Vinterscenen, Porsgrunn. Forestilling og kunstnersamtale.
1 des 19          Draug. Da sola ble borte. Julemarkedet på Steinerskolen i Trondheim.
23/24 nov 19  Draug. Da sola ble borte. Rosegården teaterhus, Kristiansand.
02 Nov 18     Draug. Don´t pull me out. En 12-timers performance om samhold og grenser. Et samarbeidsprosjekt mellom kunstnerne Johan Sara Jr, Anne-May Fossnes, Irene Dominguez og Stina Rávdná Lorås. Premiere under Trondheim Open, Atelier Ilsvika. 
21 Jul 18        Draug. Da sola ble borte. Huldrekunstfestivalen, Huldreheimen Gård.
12 Jul 18        Draug. Da sola ble borte. Kilden Teater og Konserthus.
Jun18             Utsikt og Innsikt. En danseforestilling på Ladestien av Nina Therese Aune. Danser.
31 Mai-1 Jun  Pop-up-Gilde, Stamsund Internasjonale Teaterfestival.
3 Mars 18       Draug. Sarákkhás Tears, Coastal First Nations Dance Festival, Vancouver, Canada,
1 Mars 18       Draug. Sarákkhás Tears. School performance, CFNDF, Vancouver, Canada.
1 mars 18       Panel debate, CFNDF, Vancouver, Canada.
24 Feb 18       When the sun disappeared. Premiere. Trondheim Folkebibliotek.
06 feb 18         Heritage. Arktic Cultural Centre, Hammerfest.
11 Des 17       One way ticket. Bodø Library, Stormen.
28 Okt 17        Heriatage.  Nandimuhk International Theatre Festival, Chittagong, Bangladesh.
26 Okt 17        Heritage. Aranyak Natyadal Theatre Festival, Dhaka, Bangladesh.
11 Feb 17       Riegádeapmi. Museene Danser, Sverresborg Folkemusem. Kunstnersamtale.
10 Feb 17       Heritage. World premiere in Vår Frue Kirke, Tråante 2017.
Nov 16            Riegádeapmi. World premiere, New Dehli International Arts Festival 2016.
Nov 16            School performance New Delhi.
Sept16             Der barnen sover by Tale Næss. Sand-festival in Kristiansand. Actress.
2 Jun 16         Pictures – Flukt. Master performance at Sørlandet Kunst-museum.
17 Mar 16      Pictures – Flukt. Work in Progress performance, Sørlandet Kunstmuseum.
Nov15             Your Blue Ocean. Performance by Laura Brøvig Vallenes (Loop by Laura) in        Aquarama, Kristiansand. Actress/dancer.
Okt 15             One way ticket. Performance at Vågsbygd Videregående Skole with acting students. Instructor/director.
Okt 15             Ghost walk at Rosegården. Actress.
Jun 15            Middag i det Grønne. Odderøya Open. Solo Performance.
Mai 15            Middag i det grønne. Premiere, Student performance.
Mai 15            One way ticket. Kilden Kulturhus. Solo Performance.
Des 14            One way ticket. Vågsbygd Videregående Skole. Manuscript, directing, actress, exam performance.         
Des 13            Invisible. Huseby ungdomsskole. Exam performance. Directing.
2013                Korsvikaspelet. Regi Nora Evensen. Statist.
08/09               Gråkaill Mountain. Theater Kimera. Manus and directing by Marte Synøve Berg. Actress.
2007                Sammen e vi hjælpeløs. Theatre Kimera. Idéa, producer, directing, instructor.
2007                Fucking Foolish. Theatre Kimera. Manus, directing, producer, actress.
2007                Silkematt by Bjørn Johannesen. Theatre Kimera. Actress.
2006                Dracula – til døden skiller oss ad. Theatre Kimera. Manus, directing, actress.
2005                Sangen om Rama by Tor Åge Bringsværd. Teatre Kimera. Directing, actress.
2003                Dance performance at Studentersamfunnet i Trondheim with the free dance group Empazzion.
2002                Dance performance in Vår Frue Kirke with the free dance group Empazzion.
1993                Gjort noe med det. Music video with Jan Eggum. Dancer.

 Foundings:
2021
Sametinget, Sinte gamle samedamer. 200 000
Norsk kulturråd, Spør gresset det vet, gjenopptagelse. 40 000
DansiIT, residens, Sinte gamle samedamer.
Multiplie dansefestival. Medprodusent, Sinte gamle samedamer.
Norsk kulturråd, Sinte gamle samedamer. 540 000
Daiddafoanda, Sinte gamle samedamer. 200 000

2020
Trondheim Kommune, Sinte gamle samedamer. 40 000
Trøndelag fylkeskommune, Sinte gamle samedamer. 70 000
Trondheim Kommune, Fuglefjell. 25 000
Daiddafoanda, diversestipend. 30 000
Trøndelag Fylkeskkommune, Fuglefjell. 30 000

2019                
Kvalsund Kommune, Spør gresset – det vet. 10 000
Trøndelag Fylkeskommune, Spør gresset – det vet. 30 000
Hammerfest Kommune, Spør gresset – det vet. 25 000
FFUK, Arv, 25 000
Norsk Kulturråd, Spør gresset – det vet, 495 000
Daiddafoanda, Spør gresset – det vet, 180 000
Trondheim Kommune, Spør gresset – det vet, 30 000
Sametinget, Spør gresset – det vet, 150 000

2018               
Kristiansand Kommune, Arv Turne, 25 000
Trondheim Kommune. Arv Turne. 15 000.
Sametinget – Don´t pull me out 150 000
Dáiddafoanda – Workshop Embodying the actor 25 000.
Trondheim Kommune – Don´t pull me out. 30 000
Norsk Kulturråd – Don´t Pull me Out. 200 000
Norsk Kulturråd – Diversestipend. 17 000.
FFUK – Prosjektstøtte Arv Hammerfest. 25 000.
DansIT – Residensordning Sáráhkkás Tears.
Dáiddafoanda – Ad Hoc-midler ”Sáráhkkás Tears”. 25 000.

2017               
Sami Lavdi – Reisestøtte. Kurs: Med joik som utgangspunkt. 3 000.
UD/Norsk Danse og teatersentrum Turnestøtte ARV til Bangladesh. 50 000.
Daiddafoanda Turnestøtte ARV til Bangladesh 75 000.
Daiddafoanda – Turnestøtte ARV Norgesturne 125 000.

2016               
Sametinget
Produksjonsmidler ARV. 125 000.
Det Norske Komponistfond Midler til komposisjon ARV. 130 000.
Sør-Trøndelag Fylkeskommune Produksjonsmidler ARV. 50 000.
Trondheim Kommune – Produksjonsmidler ARV. 20 000.
Kvalsund Kommune Research ARV. 9 000.
DansIT Residensordning ARV

Utdanning:
Aug 20-des22 NTNU, 2-årig master i Teknisk Kybernetikk
Okt17-Feb18  Nord Univ. Med joik som utgangspunkt. Kurs i joik med Frode Fjellheim.
Aug14–jun16 UiA, Master i Kunstfag
Aug05-des13  NTNU, Drama/Teater
2002 – 2003     NTNU, Realfag (Informatikk, matematikk og fysikk)
1999 – 2002    HiST, Ingeniørutd. Inst. for elektroteknikk, linje for automatisering.
Våren 1999     HiST, Realfagskurs, ingeniørutdanningen
1995-1998       Steinerskolen i Trondheim, Allmennfag. Årsoppgave om Teater.
1993-1995       Ballettakademiet i Gøteborg, fulltids ballettutdanning.
1992/1993       Oslo Dance Centre, forberedende danselinje.

 

Ansettelser/oppdrag:
vår 20.        Unfinished Tales. Nextdoorproject.
Kansellert pga corona.
Feb 20.        Ibrahim Fazlic Prod: En muslimsk afrojoik på svensk i Norge.
Skuespilleroppdrag, Festspillene i Nord-Norge.
Jan 20.        Foredrag om identitet. Holocaustdagene,
Arkivet i Kristiansand.
Des 19.       Vi er Norden.
Forestilling av ingrid Tranum Velasquez, Nextdoorproject.
Juni 19.      Ibrahim Fazlic Prod: En muslimsk afrojoik på svensk i Norge.
Skuespilleroppdrag, Festspillene i Nord-Norge.
12 juni 19.     Arkivet freds og menneskeretts-senter: Skin Remembers.
Dokumentar og dansefilm.
Sept 18.          Workshop «Embodying the actor».
Fem byer i Bangladesh, blant annet Chittagong, og Dhaka. 
Sept 18.          Workshop «Embodying the actor».
Trondheim
Jun/jul 18       Supervert i Pelle Brages separatutstilling «Grand Prix», SKMU.
Mai 18            UiA, Sensor i faget; Aktøren, scenerommet og publikum.
Feb 18            Hammerfest Bibliotek, Foredrag om sjøsamisk identitet.
Jan 18            Skarpengland Skole. Foredrag om samisk kulturarv og fornorskning, 2 klasse.
Nov 17             UiA, Foredrag om masteroppgaven.
Aug16-Des17 Hægeland Danseskole, Instruktør, eier.
Mai 17            UiA. Sensor i faget; Inn i teatret II, Skuespillertrening og barneteater.
Sep 16-des16  UiA, Timelærer i dramafag.
Sept 16            Vågsbygd vgs, Vikar dramafag
Aug 16-           Draug Produksjoner. Enkeltmannsforetak innen scenekunst.
Aug15-nov15 Kilden Dialog. Hjelpeinstruktør, regiassistent og sminkør for oppsetningen ”Snehvit” av Christine Helland.
Aug15-okt15   Instruktør for Munin Ungdomsteater
Vikar for ungdomsteatergruppa Munin ved Rosegården Teaterhus.
Mar14-jun14  Tilkallingsvikar ved Skarpengland Skole
Vikar i alle slags timer 1-10 klasse.
Mar14-jan18  Daglig Leder for Homme Gård
Småskala økologisk gårdsbruk.
07/08               Teatersmia. Underviste rusmisbrukere på rehabilitering i teater. Underviste fotostudenter i regi.
Aug02-Aug13Instrument og FoU-ingeniør ved ulike Forsknings og Industri-bedrifter.