Rop fra Saivo

Rop fra Saivo

”Rop fra Saivo” er en undersøkelse av spesielle mennesker, spesielle steder, kamper som har blitt og fortsatt blir kjempet, samt kollektive emosjoner som har satt spor i mennesker og steder.

Saivo er den samiske åndeverdenen. I noen deler av Sápmi er Saivo fjell der åndene lever, mens i andre deler av Sápmi er Saivo en parallell verden til den vi lever i som man kan finne ved å dykke gjennom bunnen av enkelte innsjøer. I Saivo finner Noaiden den støtte han eller hun trenger til å utøve sitt virke, og i Saivo finnes også åndene til avdøde mennesker.

”Rop fra Saivo” er et motsvar til fornorskning, til ødeleggelse av samisk kultur og samiske områder, en stillferdig aktivisme som viser oss at det finnes mye å være stolte av og mye det er verdt å kjempe for i Sápmi. Fra Saivo kommer mennesker som har levd og dyrenes ånder og forteller oss at vi må minnes det som før har vært. At vi må ta vare på kulturen vår og på den fantastiske naturen som vi omgir oss med og er en del av.

Bakgrunn for prosjektet:

I arbeidet med forestillingen ”Arv” utforsket jeg min sjøsamiske men fornorskede mormors bakgrunn og historie. Gjennom dette arbeidet fikk jeg en helt ny kontakt med min egen samiske bakgrunn, med familie og slekt som jeg aldri før har møtt, og innblikk i et hav av eventyr, fortellinger og virkelige historier som finnes i min egen samiske bakgrunn. Samtidig opplever det samiske samfunnet i dag press fra alle kanter. Det skal bygges vindmølleparker i Sør-Samiske områder, Jovvset Ante Sara kjemper mot staten som krever slakt av rein, og Repparfjorden skal fylles med gruveavfall når Nussir gjør sitt inntog i sjø- og fjell-samiske områder.

Vi er ikke mange samer i Norge, men vi roper. Vi skal vise hvem vi er, at vi er stolte og at vi har mye å kjempe for. Mange samiske kunstnere roper allerede, mange samer står på barrikadene. Nå roper Saivo med oss!

Gjennomføring, form og innhold:

I arbeidet med dette prosjektet ønsker jeg å reise gjennom Sápmi og finne de viktige fortellingene. Det kan være kjente personligheter og viktige politiske saker, men det kan også være til nå ukjente mennesker eller hendelser som har satt spor i sin nærhet. Jeg ønsker å løfte disse små historiene og enkelthendelsene fram og iscenesette dem. Formmessig vil dette være beslektet med det andre arbeidet jeg har gjort innenfor visuell og likestilt dramaturgi. Det kan være gjennom film, musikk, lydopptak, dikt, joik, skulptur, trommereiser, bevegelse eller en kombinasjon av disse.

Det vil være vesentlig å trekke inn andre kunstnere eller lokale mennesker som kan fortelle historier på sin egen måte.

Alle iscenesettelser vil foregå på et sted relatert til aktuell hendelse/person/sted og vil etterlate seg kunstneriske spor etter det som har foregått. Det vil også være mulig å ta med hele eller deler av iscenesettelsen rundt til museer eller scener andre steder i landet.

Alle iscenesettelser vil også dokumenteres på en egen hjemmeside for prosjektet der alle disse mennesker, saker eller steder, samt den kunstneriske begivenheten, vil bli lett tilgjengelig for alle som ønsker det. Denne siden vil bli en nyttig kilde til kunnskap om samisk kultur både i og utenfor den samiske befolkingen.

Aktuelle iscenesettelser:

Konkrete temaer å iscenesette kan være sjamanen Anders Paulsen som ble henrettet fordi han eide en runebomme, Repparfjord som snart skal bli gruvedeponi, min oldemor Elen som mistet sin eldste datter til de underjordiske og sin mann på havet i sykdom, vindmølleutbyggingen på Fosen og Stedet Spira i Brensvika i Kvalsund som sies å ha fått navnet sitt etter at hekser ble brent her på 16 og 1700-tallet.

Gjennom reiser og undersøkelser håper jeg å bli gjort kjent med mange flere mennesker og steder som fortjener ropene fra Saivo.

Bilder fra aktuelle iscenesettelser:

SAMSUNG CSC

Figur 1: Fjøsgryta til Elen på Kargenes. Gryta til min oldemor på Kargenes.

Her ble hekser brent på bålet.

Figur 2: Spira i Brensvika: Her ble hekser brent på bålet.