Middag i det grønne

Middag i det grønne var en utendørs forestilling som omhandlet temaet sårbarhet. Her utforsket jeg egen sårbarhet i performativ sammenheng samt sårbarhet knyttet til kjønn, utseende, forventning og seksuell legning.

Arbeidet med forestillingen var eksperimentelt i form av utforskning av sårbarhet som tematikk, men også som utforskning av publikums reaksjoner i møte med sårbarhet. Samtidig ville jeg teste ut stedsspesifikke elementer med bruk av naturen som scene og scenografi, samt å trekke inn relasjonelle elementer, noe jeg ikke har gjort tidligere.

Forestillingen ble vist ved tre anledninger. Blant annet under Odderøya Open våren 2015.

Medvirkende:

Ide/Regi/Skuespiller:        Stina Lorås Hessaa
Trommer:                             Halvard Bjørkvik/ Nils Martin Haugfoss
Teknikk:                                Sigbjørn Lorås Hessaa