Mother Earth Calling

Mother Earth Calling

Moder jord har feber. I det ene øyeblikket renner hun over av varme og i det neste skjelver hun av kulde.

Vi mennesker fjerner oss mer og mer fra naturen. Vi tror det er mer miljøvennlig å kle oss i plast enn i ull, vi tror det er mer miljøvennlig å bo i klynger enn å leve i ett med naturen. Vi tror det er mer miljøvennlig å dyrke kjøtt i et laboratorium enn å spise dyr som har levd gode liv ute i naturen. Urfolk og den ville naturen verden over blir fortrengt av industrien, det være seg utbygging av vassdrag, kraftverk eller gruver.

 Men moder jord er ikke utenfor oss, hun er oss. Hun er minnene fra alt som lever og alt som har levd, hun er fantasien vår, teknologien vår, gleden, sorgen og kunsten vår.

 I et forsøk på å nå frem til oss løfter moder jord opp røret og forsøker å nå oss der vi tilbringer mest tid; på smarttelefonen vår. Gjennom den forteller hun sine historier.

 

”Mother earth calling” er et prosjekt som fortsatt ligger på tegnebrettet. Det tar utgangspunkt i de veldig små og ubetydelige ting, men har potensiale til å vokse seg ut i den store verden. Prosjektet har fellestrekk med ”Rop fra Saivo” og går under det jeg vil kalle ”stillferdig aktivisme”. En form for aktivisme som ikke roper ut med store bannere og store ord, men som hvisker i øret til de som vil høre, at her er det en sak vi som mennesker må tenke over.

Formmessig er det tenkt som en form for interaktiv installasjonskunst i relasjon til moderne teknologi. Som i ”Rop fra Saivo” ønsker jeg i dette prosjektet å ta tak i små enkelthendelser, her relatert til urfolk i alle land, men også til mer rene miljøpolitiske problemstillinger. Det har ingen geografisk begrensning men jeg har en ide om at det skal ha en formmessig større begrensning da hvert sted skal ha en installasjon og at denne installasjonen skal romme en telefon. Alle besøkende skal kunne løfte av røret på telefonen og høre en fortelling/musikk eller annet som relateres til problemstillingen.

Jeg ønsker å involvere kunstnere fra flere land i dette prosjektet, og også en eller to kunstnere som er mer spesialisert enn meg i visuell kunst og/eller installasjonskunst. Jeg kunne også tenke meg å utvikle en telefonapp som gjør det mulig å få noe av den samme opplevelsen gjennom mobiltelefonen som du vil få ved å løfte røret av telefonen på den aktuelle skulpturen.