Arv (Heritage)

Heritage is a performance about coastal Sami culture and the Norvegian Sami etnocide.

Heritage premiered in the church “Vår Frue Kirke” in Trondheim, 10´th of February 2017, as part of the Tråante 2017 Sami jubilee.

Link to video on youtube: https://www.youtube.com/watch?v=1cQyx_3NAkI

Artistic description:
Stina, the director of “Heritage” has her background from dance and theatre and are inspired among others by the visual theatre founder Robert Wilson. But also by choreographer Pina Bausch and the physical theatre group Frantic assembly. The performance is as much a concert and a dance performance as it is a theatre performance. No artistic genre or technical skill has any advantage above the other in this performance. Through her latest artistic works Stina has made her own multi aesthetic visual expression, where the visual voice is so tender, emotions are the language with which we speak, and yet the message told are of activistic proportions.

In spite of its clearly postmodernistic inspiration the performance still has a show-aspect. This is much due to our choreographer Atle Hoff. Atle has his background from institutional theatre and have participated in the making of shows for TV through a decade, and has  been part of dance companies for  music celebrities such as Madonna and Alanis Morisette.
The music is made explicitly for this performance by the renowned sami musicians Roger Ludvigsen and Elin Kåven. Elin Kåven is known as the “Arctic Fairy”, she participates in “Heritage” herself with her beautiful voice and strong and adventurous stage performance.

Together with the lovely dancer Tonje Sannes, these creative artist are telling an important and compelling story almost forgotten among both the Norwegian and the Sami people. And the way it is told is both physical and visual, tender and overwhelming.

 

 

 

Tilbakemeldinger:

“«Arv» ble en minneverdig markering av samefolkets dag. Hammerfest og Kvalsund kommune slås sammen 01.01.2020. Begge kommunene er viktige sjøsamiske områder.

Stina Therese Lorås Hessaa har ideen og regien bak forestillinga, som er basert på fortellinger fra Kvalsund kommune samt historiske kilder. Deler av videomaterialet fra forestillinga er også fra våre nærområder.

Arv er en teaterforestilling der dans, musikk, lyd og film har fått en sentral plass i det endelige uttrykket. Forestillingen handler om sjøsamisk kultur, en kultur som er lite synlig både i norske og samiske kretser i dag.

Gjennom gripende scener, fantastiske koreografier og unik musikk gir forestillingen liv til fortellinger fra en gjemt og glemt kulturrarv.

Forestillinga var en unik måte å vise Kvalsund og Hammerfest kommunes felles kulturarv på, og følgelig en god kulturell arena for å markere den forestående samlingen av de to kommunene. Vi markerer felles arv i lag. Det var gledelig å se at salen ble full, og at såpass mange benyttet muligheten til å ta på samiske drakter.”

Mvh
Jon Lauvland Pettersen

Produsent Arktisk Kultursenter, Hammerfest.

 

“Forestillingen ARV – en fortelling om våre formødre og forfedres arbeid for å skaffe et liv for seg og sin familie.

Historien – slik mange av oss i Finnmark kjenner den, satt inn i en (crossover?) forestilling. Tiden krevde både hver mann og kvinne og var på mange måter brutal. Fornekting av kulturen og fornorskning, ydmyket og skambelagt. I forestillingen med flotte scener som handlet om dette. Jeg syns det var nydelig koreografert. Musikken ga oss vakre naturskildringer og stolthet for landsdelen, somtidig som den ga vakre og vare overganger.

De jeg har snakket med og som ikke opplever å gå på teaterforestillinger så ofte, fortalte at de opplevde at noe var høytsvevende og de greide ikke å tolke dans og bevegelser. Fortellerstemmen hjalp til å følge og forstå uttrykkene. Noen la vekt på skildringen av evakuering og nedbrenning. Flott forestilling og mange publikummere.

ARV ga oss et perspektiv på våre forgjengeres sterke historie – gripende og rørende. ARV var viktig for alle som bor i Finnmark – med eller uten sjøsamisk bakgrunn.

Jeg forstod at ditt besøk på biblioteket i Hammerfest ga mange en ekstra opplevelse. Jeg skulle ønske at vi også hadde fått deg til Kvalsund.”

Wivi Hansen
Kulturavd
Kvalsund kommune Febr 2018

 

Norges-turne med Arv 2018/2019

Feb 18  – Arktisk Kultursenter Hammerfest
Sept 18 – Trondheim Språk- og kulturfestival 2018
Okt 18  – Riksscenen Oslo
Okt 18  – Teateret Kristiansand.

Vi planlegger også fire forestillinger vår 2019.

Turneen er foreløbig finansiert av :

 

October 2017 Heritage (Arv) toured in Bangladesh!

October 26´th we performed at Aranyk Natyadal theatre festival in  Dhaka, and October 28´th we performed at Nandimuhk International Theatre Festival in Chittagong.

Our tour was sponsored by:

DTS_logo_liten                                   UD

Here´s some pictures from the performances:

 

Research:

Som del av prosjektet ønsket jeg å gjøre en research-reise til området min sjøsamiske familie kommer fra. Jeg har derfor, med støtte fra Kvalsund Kommune, vært på en research-tur til Finnmark, med hovedvekt på Alta, Kvalsund og Hammerfest. Her har jeg gjort video og lyd-opptak, intervjuet mennesker, samt tatt bilder. Dette materialet brukes både som bakgrunnsmateriale, og direkte i gjennomføring av forestillingen.

Bakgrunn for prosjektet

I løpet av fornorskingsprosessen som pågikk rundt århundreskiftet 1900 og fram til andre verdenskrig, døde den sjøsamiske kulturen nesten ut. Ikke fordi menneskene som utgjorde kulturen døde, men fordi de ble så indoktrinert med tillært skam over sin bakgrunn at mange med viten og vilje skiftet både språk og nasjonalitet.

Det er ikke så uvanlig at man i voksen alder begynner å utforske sin historie og avstamning. I løpet av de siste tiårene har vi blitt stadig flere som har oppdaget at vi har samiske forfedre. Mange av oss har ingen anelse om hva samisk kultur innebærer. Man føler seg snytt for arv, kultur, kunnskap og bruker tid på å lete og lære. Samtidig sliter man med å forsvare at man tilhører denne kulturen overfor de som aldri mistet den. De som gjennom generasjoner har stått oppreist og holdt på kulturen sin gjennom hele den stormen som har vært føler et større eierskap til kulturen, og synes det er vanskelig å dele med de som tidligere har sviktet.

Gjennom forestillingen ”Arv”, ønsker jeg å utforske samisk kultur generelt men også hva den sjøsamiske kulturen var spesielt, og hva den fortsatt er. Ikke minst ønsker jeg å undersøke hvilke konsekvenser fornorskingsprosessen har hatt på oss som ble født lenge etterpå og som aldri har kjent kulturen vår. Samt hvilke tradisjoner som bevisst eller ubevisst har blitt brakt videre.

Contributors:

Atle Hoff (danser og koreograf) Link til TV-program
Tonje Sannes (danser)
Stina Therese Lorås Hessaa (dramatiker, danser og regissør)
Elin Kåven (komponist og sanger)  Link til hjemmeside
Roger Ludvigsen (Komponist og musiker) Link til TV-program
Grethe Mo (Skuespiller, mormors stemme)
Andreas Røst, Fredrik Jakobsen, Theis Irgens (skuespillere, prestestemmer)
Tina Ingebrigtsen (Kostyme)
Eiva Marita Ørsnes Sara (Samisk konsulent kostyme)
Øystein Flemmen (teknisk konsulent)

Andre bidragsytere:

Historiene som fortelles er i hovedsak basert på intervjuer av Agnethe Nikoline Margrethe Lorås Hansen (f.1922).
Intervjuer, gjenfortelling og historisk research er foretatt av Gerd Elen Anti Lorås. Uten dette materialet hadde ikke denne forestillingen eksistert.

Takk til Eli Juliussen og Alf Lorås som gjestfritt har delt sin kunnskap og historie og som tålmodig har vist meg rundt  i Finnmark
Takk til Kathe Hågensen som har gitt meg mat og husrom på min reise på leting etter mormors barndom.

En stor takk også til våre samarbeidspartnere som støtter oss økonomisk og praktisk:

Samarbeidspartnere produksjon:

Tråante 2017
Kvalsund Kommune
Sør-Trøndelag Fylkeskommune
Det Norske Komponistfond
Sametinget
Trondheim Kommune
William Hakvaag – Lofoten Krigsminnemuseum
DansIT