Sinte gamle samedamer

en danseforestilling om å være voksen kvinne i Sápmi, med Stina Rávdná Lorås, Ada Einmo Jürgensen og Elisabeth Heilmann Blind.

I forkant av prosjektet vil det bli gjort en research, der kunstnerne reiser rundt i Sápmi og intervjuer samiske kvinner i godt voksen alder, om hva som er viktig for dem i livet, og hva de opplever at skiller det å være samisk kvinne i dag fra det å være en norsk kvinne. Hvilke utfordringer står vi overfor, har vi noen kampsaker.

Med det innsamlede materialet som bakgrunn vil kunstnerne gå sammen om å utvikle en forestilling som tar for seg den samiske kvinnerollen i samfunnet i dag, utfordringer ved å bli eldre og hvilke saker som trekker oss opp på barrikadene.

I utgangspunktet er dette tenkt som en danseforestilling, men vi vil gi rom til både tekstlig teater, joik, sang og musikk når vi ser hva forestillingen har behov for.

Målgruppe: Voksne.