Spor

Prosjektbeskrivelse  ”Spor”

Spor er tenkt mer som en serie happenings eller serie av installasjoner, snarere enn en forestilling i tradisjonell forstand. I arbeidet med dette prosjektet ønsker jeg å utforske hvilke spor som finnes her på sørlandet, fortrinnsvis i Kristiansand. Da tenker jeg på spor av hendelser som har funnet sted, spor etter mennesker som har vært her eller er her nå, eller spor av drømmer som noen har hatt.

Disse sporene kan representeres i form av lydinstallasjoner/lysinstallasjoner/bildeprojeksjoner/happenings/konserter/Lyd fra konserter/teater eller danseforestillinger/visuell kunst/ midlertidige scenekunstinstallasjoner etc. Men som scenekunstner ønsker jeg at det skal være elementer av flyktighet og levende bilder i installasjonene.

Tanken er at disse kunstinstallasjonene vil befinne seg på ulike steder i byrommet (i Kristiansand) inne eller ute på offentlig tilgjengelige steder. Det vil lages en egen nettside for prosjektet der man kan gå inn å følge med på hva som skjer, når det skjer og hvor det skjer.

Gjennom min masteroppgave; forestillingen Pictures – Flukt, utforsket jeg en visuell scenisk dramaturgi der man benytter ulike sceniske kunstformer og virkemidler til å skape levende bilder. Målet med bildene er å stimulere betrakterens medvirkning i form av resepsjon, assosiasjon og egen tolkning. Denne visuelle sceniske tenkemåten vil ligge til grunn for arbeidet med hver enkelt ”stasjon”.

Den kan bli aktuelt å trekke inn andre sørlandsbaserte kunstnere i prosjektet, fra flere ulike kunstfelt. Det er også ønskelig å involvere utdrag av befolkningen i prosjektet. Det er tross alt spor jeg er på jakt etter. Spor etter alle slags mennesker knyttet til Kristiansand, i alle slags tider, og i alle slags samfunnslag.

Hvis forprosjektet er vellykket ønsker jeg å bruke høsten og vinteren 17/18 på å realisere det fullstendige prosjektet slik at det står klart sommeren 2018.